DPD Kab Sleman

SUSUNAN PENGURUS

ASOSIASI BADAN USAHA MILIK DESA SE INDONESIA (BUMDESINDO)

DEWAN PIMPINAN DAERAH

KABUPATEN SLEMAN 

PROVINSI D.I. YOGYAKARTA


KETUA : Subandi Kusuma, SH.,MH
Hartanto, SE.,SH.,MH : Wakil Ketua
Eko Sigit Santoso, SE : Wakil Ketua
Marwoto : Wakil Ketua
Jafarudin, SS : Wakil Ketua
Hartoyo : Wakil Ketua
SEKRETARIS : M. Muttaqin
Rahmat Nuryanto : Wakil Sekretaris
Ahmad Toichan : Wakil Sekretaris
RACHMDI : Wakil Sekretaris
BENDAHARA : Ika Wulandari, SH
Ahmad Jafar Taking : Wakil Bandahara
Tri Nofitasari : Wakil Bandahara
SUHARTI : Wakil Bandahara